Kompleksowe roboty ziemne

Home / Kompleksowe roboty ziemne

Kompleksowe roboty ziemne –

Kompleksowe roboty ziemne

Specjalizujemy się w :

W budowie sieci i przyłącza kanalizacji sanitarnej oraz deszczowej

Wykopach pod fundamenty

Niwelacji terenu

Utwardzeniu terenu i dróg

Budowie dróg oraz  placów  z kruszywa i płyt drogowych

Zapraszamy do współpracy